”Af så kroget et træ, som mennesket er skåret, kan intet lige skæres”

– Immanuel Kant

Udsatte voksne

For os betyder det at være socialt udsat, at man af den ene eller anden årsag har svært ved at mestre sit liv. Socialt udsatte har komplekse udfordringer ofte i form af psykiske vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser.

Social udsathed kan komme til udtryk på mange måder, f.eks.:

  • Hjemløshed
  • Misbrugsproblemer
  • Psykiske lidelser
  • Vold i nære relationer
  • Senfølger af omsorgssvigt og overgreb
  • Psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere om de ydelser vi tilbyder i vores Ydelseskatalog.

Kompleksiteten og flerheden af udfordringer nødvendiggør en helhedsorienteret indsats, og indsigt i de forskellige udfordringers sammenhæng, gensidige påvirkning og årsag. Nogle gange maskerer én udfordring nogle andre underliggende problematikker. Ofte er det derfor ikke nok at forsøge at afhjælpe en enkelt udfordring. Når de mange problematikker påvirker hinanden, vil en indsats på et enkelt område slå fejl.

” The opposite of addiction is not sobriety.
The opposite of addiction is connection”

– Johann Hari

Det er ikke nok at sende borgere med misbrugsproblemer i misbrugsbehandling. Det er ikke nok at give hjemløse en bolig. Og det er ikke nok at give mennesker med psykiske lidelser medicin og terapi. Vi er nødt til at se på hele mennesket. Vi skal se de problemer der er, de problemer der var, de problemer der er skjult og de problemer der kan komme.

Og så skal vi genrejse deres tro på, at de kan noget. Vi vil give dem en følelse af, at de hører til i verden, og at de også har noget de kan bidrage med. Vi møder hos os ofte mennesker som har mistet troen på, at de repræsenterer en værdi i verden, og at der er brug for dem. Men det tror vi på, at der er. 

Ligeværd opstår når vi på baggrund af forskelle,
ikke på trods af, rummer og respekterer hinanden
– uanset hvor vi kommer fra, og hvilke valg vi har truffet.

Vi lægger stor vægt på at matche den konkrete opgave og borger til den rette medarbejder. Det store fokus vil altid være medarbejderens faglige kompetencer, og viden og erfaring med borgerens specifikke problemstillinger. Men fælles interesser eller viden om emner borgeren interesserer sig for, er med til at skabe en god indgang til borgeren, og dermed grobund for et godt samarbejde.

Fælles aktiviteter mellem borgeren og medarbejderen er alsidige. I fællesskab løser vi praktiske opgaver, hvor borgeren får styrket sine almindelige dagligdagsfærdigheder, eller der kan være tale om aktiviteter, hvor borgens sociale færdigheder bliver styrket. Det kan f.eks. være besøg på væresteder, samtaler med offentlige instanser og lignende.

Søger du mere viden om socialt udsatte voksne i Danmark?

Så læs mere på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside,

eller på Socialstyrelsens hjemmeside

Alle aktiviteterne har det fælles formål at fremme borgerens kompetencer og muligheder for at mestre tilværelsen på bedst mulig vis.

Nøgleord

 

  • Fleksibilitet
  • Ligeværd
  • Gennemsigtighed
  • Samarbejde

Vi arbejder 100 % fleksibelt

 

Det betyder, at vi tilrettelægger hele indsatsen efter den konkrete opgave og handleplan. Vi matcher opgaven med den bedst kvalificerede medarbejder, og vælger metode alt efter de udfordringer og opgaver der ligger i sagen. Vi har ingen øvre eller nedre arbejdstid, men arbejder når der er brug for det – også efter kl. 16 og også i weekenden.

Ring til os PÅ

8161 8810

SEND OS EN E-MAIL PÅ