“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre,
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed,
man får til at visne eller som man vækker”

– K. E. Løgstrup, Den etiske fordring, 1956

Center for Social Inklusion

Socialpædagogisk Arbejde

– 100 % fleksibelt

 

Hos Center for Social Inklusion udfører vi socialpædagogisk arbejde i tæt samarbejde med landets kommuner. Én af vores største forcer er fleksibilitet. Vi råder over en bred medarbejdergruppe med forskellige faglige baggrunde. Det betyder at vi kan matche medarbejdere til de konkrete opgaver, så vi får den bedste faglighed ind over.

Vi arbejder på alle tidspunkter af døgnet, alle ugens 7 dage. Vi kommer når der er brug for det, og vi slukker ikke telefonen kl. 16. Vores primære arbejde er at løse socialpædagogiske opgaver, men vi agerer gerne flyttemænd og rengøringshjælp når der er brug for det. Vi kan også være behjælpelige med at finde en egnet bolig til borgeren ved behov.

Mange borgere kommer til os med en svær historik og et bjerg af sagsakter. Vi forholder os til alle historierne, og lytter til både socialrådgiverens og borgerens version. Vi taler med andre aktører som er inde over borgerens sag, og vi taler med de pårørende. Vi samler trådene, ser bag om al larmen, og fokuserer på de mål, jf. handleplanen, vi skal nå sammen med borgeren. Ved tæt samarbejde og videndeling med andre aktører, optimerer vi det socialpædagogiske arbejde, og arbejder efter en fælles forståelse for borgerens udfordringer og efter fælles delmål.

Vi har i vores arbejde altid fokus på at skabe udvikling. Vores målgrupper er karakteriseret af høj kompleksitet og udfordrende adfærd. Men i stedet for at være optagede af mangler leder vi efter ressourcer og ser muligheder for forandring. Frem for at korrigere og straffe udfordrende adfærd, sigter vi efter at mindske de faktorer og omstændigheder, som er årsag til den udfordrende adfærd.

Ved at identificere de stressfaktorer vi kan styre og gøre noget ved dem, samt identificere dem vi ikke kan styre, og finde måder at håndtere det på, kan vi hjælpe borgeren til at få en bedre og nemmere hverdag.

Det handler ikke om at der er noget galt med borgeren, eller om at lave vedkommende om. Det handler om at støtte dem i at være dem de er. Om at tilpasse omgivelserne på den bedst mulige måde, og om at hjælpe dem til at håndtere de små og store ting i hverdagen, når det bliver svært.

Vi lægger os som virksomhed ikke fast på bestemte metoder. Det konkrete metodevalg vil afhænge af den enkelte opgave, og de udfordringer og mål der er. Vores medarbejdergruppe spænder fagligt bredt, og vi har derfor adgang til medarbejdere med kendskab til mange forskellige metoder, så den eller de mest optimale metoder kan bruges i hver enkelt sag.

Vores primære arbejdsområder

Udsatte voksne

Vi løfter nogle af de tungeste sager inden for voksenområdet.

Læs mere her

Børn, unge og familier

Vi hjælper i familiesager med høj kompleksitet og flere diagnoser

Læs mere her

Udsatte grønlændere

Målgruppen har udfordringer som kræver særlige kompetencer

Læs mere her

Ydelseskatalog

Læs mere om hvad vi kan og de ydelser vi udbyder i ydelseskataloget

Find det her

Samarbejdspartnere

Aarhus Coaching

Center for Social Inklusion har et godt samarbejde med Aarhus Coaching v/Tina Vinther. Tina er EMCC certificeret coach, og har specialiseret sig i coaching og kommunikationskurser. Aarhus Coaching har læring i centrum, og arbejder ud fra systemisk tænkning. Her er der fokus på individet i relation til sig selv, og i relation til sine omgivelser, og på hvordan disse påvirker hinanden.

Den extra hjaelp

”Den extra hjaelp” tilbyder lektiehjælp og undervisningsforløb til børn som har det svært i skolen. Børn med udfordringer skal have de samme muligheder for at komme videre i livet som alle andre. Hos Den extra hjaelp er fokus på det enkelte barn, og derfor tilrettelægges undervisning og hjælp altid efter de konkrete behov hos barnet. Den extra hjaelp kan gøre den store forskel.

Ring til os PÅ

8161 8810

SEND OS EN E-MAIL PÅ