Center for Social Inklusion

 

Center for Social Inklusion er din myndigheds fleksible samarbejdspartner i alle socialpædagogiske opgaver.

 

Med en faglig stærk medarbejdertrup tilbyder vi en lang række socialpædagogiske ydelser, og kan også finde en løsning der passer til din konkrete sag.

 

Med borgeren i centrum

 

Hos Center for Social Inklusion har vi altid fokus på den enkelte borger i dennes kontekst. Vi tror på, at alle mennesker har kompetencer og ressourcer som kan komme i spil, og vi hjælper vores borgere til at skabe en bedre fremtid for dem selv.

 

De skal bare opdage, at de godt kan – også på egen hånd!

 

Rehabilitering af mennesker

Center for Social Inklusion er en virksomhed med rødder i det socialpædagogiske arbejde med udsatte borgere i alle aldre. Vi har i ledelsen mere end tyve års erfaring i arbejdet med udsatte borgere, og vores medarbejdertrup består af en faglig bred vifte. Dette inkluderer både socialpædagoger, socialrådgivere, psykologer samt social- og sundhedsassistenter.

Vi arbejder ud fra en profil om et stærkt socialt ansvar, både i forhold til de mennesker vi støtter i hverdagen, men også de mennesker vi ansætter i virksomheden. I Center for Social Inklusion forsøger vi derfor som udgangspunkt at rekruttere vores medarbejdere i kommunernes egne jobcentre. Derved er vi med til at sikre øget beskæftigelse, samtidig med at vi sender en del af vores honorar tilbage i cirkulation i samme kommune, som vi har tjent dem i.

 

Vores arbejde

Vi arbejder ud fra en tese om, at det er i fællesskaber mennesket dannes. Det er med andre ord i fællesskabet at vi bliver klogeredet er i fællesskabet vi udvikler vores kompetencer og det er i fællesskabet at vi finder styrken til at hænge ved når det er svært i familien, på uddannelsen eller på arbejdet.

I Center for Social Inklusion er vi overbeviste om, at fællesskaber er vejen frem, hvis vi ønsker at rehabilitere udsatte mennesker. Vi er dog heller ikke blinde for den udfordring der opstår i, at få inkluderet de borgere, der er ekskluderet fra meningsfulde fællesskaber.

Hos Center for Social Inklusion er løsningen klar: Hvis vi ønsker at udvikle social mangfoldighed som en værdi for samfundet, må vi anskue udfordringen ud fra et fagligt perspektiv. Med stærke faglige profiler og et tæt samarbejde med myndigheden, kæmper vi for at sikre bedre inklusion af alle de borgere, som vi arbejder med.

Center for Social Inklusion er en virksomhed af mennesker, der brænder for deres arbejde, og elsker at være med til at skrive historien om, hos den borger der er blevet stemplet som misbruger, dum, udadreagerende eller håbløs.