Behandling af

persondata

 

Hos Center for Social Inklusion tager vi vores ansvar for teknisk og etisk forsvarlig behandling af persondata alvorligt. Dette stiller krav til os, men også til vores samarbejde med myndighederne. Lige fra begyndelsen af et samarbejde med en myndighed, har vi fra Center for Social Inklusion fokus på sikkerheden og processerne omkring persondatabehandlinger. Vi tager udgangspunkt i myndighedernes interne procedurer på området, og i tæt samarbejde med den konkrete sagsbehandler får vi alle de juridiske og proceduremæssige omstændigheder på plads så hurtigt som muligt.

Vi holder os løbende opdateret om ændringer på området, og sikrer at relevante medarbejdere har de rette kompetencer til at varetage dette område korrekt. Alle vores medarbejdere modtager en årlig re-orientering om forsvarlig og lovlig behandling af persondata, for at sikre kontinuerligt fokus og opmærksomhed på emnet i det daglige. Alle medarbejdere orienteres selvfølgelig også løbende om ændringer i lovgivningen, såvel som om optimeringer af procedurer internt.

Al persondata om såvel ansatte som borgere opbevares på forsvarlige systemer som lever op til kravene i persondataforordningen anno maj 2018.

Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores Privatlivspolitik.

 

Kontakt vores DPO

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har udpeget en DPO som til enhver tid er opdateret på området, så vi er sikre på at vores databehandling er både forsvarlig og lovlig.

Har du som medarbejder, borger eller myndighed spørgsmål til vores opbevaring af persondata, ønsker du oplyst hvilke data vi hos Center for Social Inklusion har om dig, eller har du andre spørgsmål relateret til vores persondatabehandling, er du altid velkommen til at kontakte vores DPO.

Ring til vores DPO på

6131 2435

SEND EN E-MAIL PÅ