Et møde i øjenhøjde

 

Hos Center for Social Inklusion har vi oparbejdet særligt stærke kompetencer når det kommer til arbejdet med udsatte grønlændere. Udsatte grønlændere tilhører en særlig kategori af udsatte borgere i Danmark. Som en del af rigsfællesskabet er alle grønlændere danske statsborgere. De betragtes derfor ikke som indvandrere, men derimod som danskere på lige fod med andre danske statsborgere, som er opvokset her i landet. Men samtidig kommer de fra en markant anderledes kultur, er opvokset med andre traditioner, og deres danskkundskaber er svingende. De kommer ofte til Danmark i søgen efter et bedre liv, men istedet rammes de af kulturchok, systemforvirring og sprogbarrierer.

 

Vi har medarbejdere som er født og opvokset i Grønland. De kender landet, sproget og kulturen, og har arbejdet i det grønlandske system. Ved at møde de udsatte grønlændere i øjenhøjde, tale deres sprog, forstå deres kultur og deres historier, sikres forståelse mellem borgeren og medarbejderen. Det betyder, at kommunkationen pludselig kommer til at glide, og der sker fremskridt.

 

Hos Center for Social Inklusion kan vi tilbyde både bostøtte, kontaktpersoner, mentorordninger samt familiebehandlinger med en medarbejder som har grønlandske rødder. I tæt samarbejde med sagsbehandleren udarbejdes der handleplaner (hvis de mangler), og der fastlægges mål for borgeren.