”Et menneske er ligesom en båd, der sejler i tåge. Man kan ikke se fremad, og ved ikke, hvad der er der. Måden, man navigerer på, er at kigge bagud og orientere sig efter den linje, man efterlader i tågen. Så ved man, om man sejler lige eller skævt. Det er vigtigt, at man kender historien, for at man kan finde vejen frem”

– Ung grønlænder fra Aalborg,
‘I bruger alt for mange ord’,
Socialstyrelsen

Udsatte grønlændere i Danmark

En god og effektiv indsats forudsætter, at vi ved, hvad borgeren kommer fra, hvor borgeren er nu, og hvor borgeren skal hen. Og dét forudsætter kommunikation og forståelse.

Udsatte grønlændere udgør en helt særlig målgruppe. Mange af de ting der karakteriserer andre udsatte, herunder misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser, går igen hos udsatte grønlændere. Men oveni disse problemstillinger, har de andre udfordringer: De er grønlændere. De har en anden kultur og et andet sprog.

Det er de selvfølgelig ikke ene om, men der er det særlige ved grønlændere, at de er danske statsborgere. Ifølge ”Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark” (Socialministeriet, 2002) kan den statsretlige stilling betyde, at deres kulturelle og sproglige vanskeligheder blive negligeret eller helt overset.

Grønlænderne selv er heller ikke altid opmærksomme på deres behov for f.eks. tolkebistand. Grønlændere er på mange måder mere tilbageholdende end andre danskere, og denne tilbageholdenhed kan fejlagtigt tolkes som forståelse og accept af det, der bliver sagt. Der er derimod tale om en grønlandsk høflighedsnorm, overfor en for dem overvældende og ikke forståelig talestrøm (Hvidbog om socialt udsatte grønlændere, Socialministeriet, 2002).

Hvis du vil vide mere om Udsatte Grønlændere kan du læse mere hos Det Grønlandske Hus

eller på www.udsattegroenlaendere.dk

Og det er ikke kun den sproglige barriere der skaber udfordringer. De kommer til et nyt land, en anden kultur og et meget anderledes system. Alt fra skattesystemet til bussystemet er en udfordring. At finde ud af, hvor man beder om hjælp, hvilken hjælp kan man få, og hvad betyder det at tage imod den er skræmmende.

Derudover kommer mange grønlændere med tung bagage med sig fra fortiden.  Der er brug for et trygt sted at snakke om det. Og der er brug for faglig hjælp til at håndtere det og komme videre i livet.

Med en familiebehandler eller kontaktperson med grønlandsk baggrund kan vi give både tryghed og faglighed. Den grønlandske baggrund giver en fælles forståelsesramme, og de sproglige kundskaber betyder, at intet går tabt i oversættelsen. Kombineret med en faglig baggrund, skaber det et rum hvor der kan snakkes om alt, og hvor der kan findes en vej frem i tilværelsen.

Vi arbejder 100 % fleksibelt.

 

Det betyder, at vi tilrettelægger hele indsatsen efter den konkrete opgave og handleplan. Vi matcher opgaven med den bedst kvalificerede medarbejder, og vælger metode alt efter de udfordringer og opgaver der ligger i sagen. Vi har ingen øvre eller nedre arbejdstid, men arbejder når der er brug for det – også efter kl. 16 og også i weekenden.

Nøgleord

 

  • Fleksibilitet
  • Ligeværd
  • Gennemsigtighed
  • Samarbejde

Ring til os PÅ

8161 8810

SEND OS EN E-MAIL PÅ