Center for Social Inklusion

Fleksibelt socialpædagogisk arbejde

Center for Social Inklusion

– Vi udfører professionelt og fleksibelt socialpædagogisk arbejde

 

Vi er et alternativ til botilbud for udsatte voksne, som ikke passer ind i de eksisterende tilbud. Vi tilbyder en fleksibel § 85 Bostøtte hvor indsatsen skræddersys til den konkrete opgave, handleplanen og den enkelte borgers behov.

Vi er et alternativ til en anbringelse i de børne- og ungesager, hvor anbringelse ellers ses som den sidste løsning. Med en helhedsorienteret familiebehandlerindsats, eller en personlig og fagligt matchet kontaktperson, tilbyder vi en meget fleksibel indsats i børne-, unge- og familiesager, hvor samarbejdet med kommunen af den ene eller anden årsag er gået i hårdknude.

Vi arbejder 365 dage om året – også efter kl. 16.00

 

Læs mere om vores indsatser her:

Udsatte voksne

Vi løfter nogle af de tungeste sager inden for voksenområdet.

Læs mere her

Børn, unge og familier

Vi hjælper i familiesager med høj kompleksitet og flere diagnoser

Læs mere her

Udsatte grønlændere

Målgruppen har udfordringer som kræver særlige kompetencer

Læs mere her

Ydelseskatalog

Læs mere om hvad vi kan og de ydelser vi udbyder i ydelseskataloget.

Find det her

Grundet de prisstigninger vi har set gennem en længere periode på bl.a. brændstof og el, samt de generelle afgiftsforøgelser, ser vi os nødsaget til at hæve timeprisen til 510 kr./time. Prisstigningen træder for nye kontrakter i kraft pr. dags dato.

Nuværende kontrakter indgået før d. 1. marts 2022 vil ikke blive berørt. Kontrakter indgået fra d. 1. marts 2022 og fremefter vil opleve en justering i timeprisen til 510 kr./time.

Der fremsendes en ny kontrakt for alle berørte, med ikrafttrædelse i overensstemmelse med vilkår i nuværende kontrakter.

Der er stort fokus på beskæftigelse i socialpolitikken. Det er på mange måder en god ting. At have et arbejde at stå op til, og at føle at man betyder noget. Det er vigtigt for rigtig mange mennesker og giver en øget livskvalitet og meningsfuldhed. Men det er bare ikke alle, hvor beskæftigelse ligger lige rundt om hjørnet. For mange af de udsatte voksne som vi arbejder med, er der et stykke vej derhen – hvis det overhovedet er realistisk.

Men ”beskæftigelse” er mange ting. Det kan være en enkelt eller få timers frivillig indsats på ugebasis i det lokale værested, som man kender i forvejen. Det kan være en fast fælles gåtur med sin bostøtte, hvor man runder den lokale købmand og får gjort sine indkøb. Det er noget man skal, og hvor man på afstemte præmisser indgår i en forpligtende relation.

For det vi forsøger at give mennesker gennem beskæftigelse, en følelse af værdi og af at betyde noget, kommer ikke kun fra lønnet arbejde. Det kommer fra relationen til andre mennesker. Fra det at indgå i en form for fællesskab hvor man er en del af løsningen. Ikke problemet.

Og selvom gevinsten ved at få en borger i lønnet arbejde måske er lettere at måle på, så er gevinsten ved øget livskvalitet ikke noget man skal undervurdere.

For børn og unge giver et fokus på uddannelse og beskæftigelse rigtig god mening. Derfor har vores arbejde med børn og unge altid et ben i retning af uddannelse og/eller beskæftigelse. Med udgangspunkt i de specifikke problemstillinger der er i den konkrete sag, og med udgangspunkt i barnets eller den unges ønsker og drømme for fremtiden, arbejder vi målrettet på at sikre, at barnet eller den unge får færdiggjort en uddannelse eller kommer i arbejde.

Skolevægring har altid en eller flere årsager. Ved at afdække dem kan vi arbejde på at løse dem. Diagnoser og (manglende) håndtering af dem kan skabe problemer både i familien og på uddannelsen eller arbejde. Det er derfor også helt centralt at både barnet eller den unge, samt omgivelserne finder bedre måder at håndtere udfordringerne på.

Ring til os PÅ

8161 8810

SEND OS EN E-MAIL PÅ

Samarbejdspartnere

Samarbejde med Larholm Consulting