Ydelser hos Center for Social Inklusion

 

Hos Center for Social Inklusion tilbyder en lang række ydelser, som kan rettes mod alle landets kommuner – også din.

Det afgørende for os er en faglig stærk indsats, og et tilidsskabende samarbejde med borgeren i tæt forbindelse med myndighed og sagsbehandler. Og det er dét, vi tilbyder. På den måde skaber vi de bedste resultater for borgeren som menneske, såvel som for jer som myndighed.

Vores ydelser tager altid udgangspunkt i de mål, som myndigheden har fastsat i samarbejde med borgeren. Indholdet af den konkrete indsats drøftes løbende med sagsbehandleren, så vi altid tilrettelægger vores arbejde efter borgerens fremskridt.

Hos Center for Social Inklusion orienterer vi efter aftale om udviklingen i sagen og borgerens status generelt. Vi vurderer løbende borgerens situation og tager i samarbejde med myndigheden den bevilligede støtte op til eftervurdering. Her tænkes både på situationer hvor skjulte handicaps og andre problemstillinger, som ikke tidligere er blevet belyst, fordrer mere støtte end først antaget, og situationer hvor borgeren har gjort fremskridt, og hvor støtten derfor med fordel kan nedsættes.

I særlige tilfælde hvor det kan være nødvendigt at arbejde med en akut opstået problemstilling, og det derfor vurderes at den bestilte opgave må afvente, vil dette altid ske efter en vurdering foretaget i samarbejde med myndigheden.

 

Du kan læse mere om alle vores ydelser her på hjemmesiden. Vi tilbyder

Bostøtte, kontaktpersonsordninger, familiebehandling, mentorordninger, integrationsindsatser, hjemtagelsesprojekter, pædagogisk skærmning og medarbejdersikkerhed. Herudover er vi også stærke i arbejdet med udsatte grønlændere.

Har du anden opgave, er du meget velkommen til at kontakte os – vi er endnu ikke blevet præsenteret for en opgave, som vi ikke fandt en god løsning på.