Pædagogisk skærmning

Faste rammer som skaber overskuelighed

Hos Center for Social Inklusion kan vi også tilbyde pædagogisk skærmning. Forud for opstarten af en sådan opgave har vi en dybdegående dialog med sagsbehandleren (og eventuelt andre relevante parter). Her får vi det bedste indblik i hvilken borger vi skal arbejde med, og sikrer at der sættes de rette rammer op, som passer til den specifikke borger. Dermed er basis for de bedste resultater på plads.

  • Faste rammer

  • Struktur som skaber rummelighed

  • Tæt samarbejde på tværs

  • Statusrapporter og opfølgning efter aftale

Ved denne type opgaver går vi fra Center for Social Inklusion ind og arbejder pædagogisk med at sætte rammer for borgeren. Her vil der ofte være tale om både rent fysiske rammer, men også om kommunikative- og samværsmæssige rammer. Målet med pædagogisk skærmning på disse tre parametre er at nedsætte eller dæmpe impulser, indtryk og krav fra omgivelserne. Hermed sigtes der på at ramme et niveau af impulser, indtryk og krav som borgeren kan overskue og klare.

Ved at skabe en hverdag som borgeren bedre kan rumme med de specifikke udfordringer som han/hun har, skabes der ro både hos og omkring borgeren. Dette giver plads til at arbejde med borgeren, og hjælper borgeren til at finde vej i livet. 

Det tætte samarbejde med sagsbehandleren i denne type sager etableres også med eventuelle samarbejdspartnere, som myndigheden kobler på sagen. God kommunikation og sparring er nøglen til en effektiv og frugtbar indsats.

 

Opfølgning og dokumentation

Den konkrete opfølgning og dokumentation aftales med sagsbehandleren i den enkelte sag. Denne vurderes ud fra flere faktorer såsom hvilken borger der arbejdes med, hvorvidt der er flere koblet på sagen og hvilken rolle Center for Social Inklusion skal spille i dette net. Dog holdes myndigheden og sagsbehandler til enhver tid opdateret om hændelser i borgerens hverdag, som vurderes relevante herfor.