METODE

 

KRAP

Hos Center for Social Inklusion benytter vi os af KRAP metoden i arbejdet med udsatte borgere. KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre borgere ved en systematisk inddragelse af kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægtning af det positive. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø. Du kan læse mere om metoden her.

Alle ledende medarbejdere i Center for Social Inklusion er certificerede i KRAP ved PsykologCenteret i Viborg, og alle medarbejdere har kendskab til metoden.

Dokumentation

Hos Center for Social Inklusion tager vi udgangspunkt i myndighedens indsatsformål og -mål, både i det daglige arbejde og i dokumentationen. I samarbejde med myndigheden fastlægges der ud fra indsatsformål og -mål nogle konkrete delmål for borgeren, som vi målrettet arbejder efter at nå. Vi dokumenterer løbende på de enkelte delmål efterhånden som vi arbejder med dem, og i vores statusrapporter vil det fremgå, hvor langt vi er i arbejdet med borgeren – hvor langt borgeren har rykket sig på målet, eller om målet ikke fungerer efter hensigten.

Den daglige dokumentation foregår via en fælles platform for vores medarbejdere, hvor der dokumenteres i forhold til de enkelte delmål. Denne dokumentation danner grundlaget for de periodiske statusrapporter der udarbejdes til myndigheden, samt for reevaluering og opfølgning på de konkrete sager. Statusrapporterne er myndighedens håndgribelige indblik i Center for Social Inklusion’s daglige arbejde, hvor status på forskellige målsætninger kan ses og vurderes. Det er på baggrund af disse, at justering af timetal, evaluering af mål, samt generel drøftelse af indsatsen foregår.