Mentorordning

Fokus på beskæftigelse – fokus på fremtiden

Center for Social Inklusion tilbyder mentorstøtte, jf. LAB §31B, med henblik på at hjælpe og/eller fastholde borgere i aktiviteter, praktiktilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Vi forsøger at matche borgeren og støttepersonen ud fra personlighedstræk og interesser på en måde, som kan sikre god kemi og så høj motivation hos borgeren som muligt.

Center for Social Inklusion kan ligeledes tilbyde mentorordninger til borgere udskrevet fra psykiatriske afdelinger i op til seks måneder med hurtig opstart, således at borgeren ikke oplever at gå uden støtte i en længere periode.

 

Indholdet af mentorordningen

Omfanget og indholdet af indsatsen fastlægges i samarbejde med myndigheden på baggrund af den konkrete borgers behov og ønsker, samt de indsatsformål og -mål der er udarbejdet på borgeren. Både indholdet og omfanget af mentorordningen vurderes og drøftes løbende med sagsbehandleren, således at indsatsen bliver gradvist mindre indgribende, og borgeren til sidst kan klare sig helt uden.

 Opfølgning

Der udarbejdes periodiske statusrapporter efter aftale med sagsbehandleren, ligesom opfølgningsmøder aftales og afholdes efter behov. Center for Social Inklusion holder naturligvis til enhver tid sagsbehandleren orienteret om forløbet og indsatsen.

 

  • Mentorstøtte efter LAB §31B

  • Personlig matching

  • Fokus på fremtiden og beskæftigelse

  • Statusrapporter og opfølgning efter aftale