Medarbejdersikkerhed

Ro til at arbejde

Center for Social Inklusion tilbyder at yde medarbejdersikkerhed på konkrete opgaver. Vi rykker ud som et værn mellem jeres pædagogiske personale og udadreagerende borgere, og sikrer et trygt arbejdsmiljø for jeres medarbejdere. Vi leverer både personligt og fysisk robuste medarbejdere, som står standby ude hos borgerem. Vi rekrutterer til den konkrete opgave, og kan således stille med medarbejdere som er mere end bodyguards. De har socialpædagogisk indsigt og forståelse, og kan således håndtere både borgeren og specifikke situationer på hensigtsmæssig vis. 

 

Skræddersyet indsats ud fra den konkrete sag

Inden vi hos Center for Social Inklusion påtager os en opgave med at skabe medarbejdersikkerhed, er det vigtigt at vi er sat grundigt ind i sagen. Desto mere vi ved om borgeren, om det arbejde der allerede udføre, og det personale vi er ansat til at sikre, desto bedre kan vi udføre vores arbejde.

Vi sigter efter et nært samarbejde med både den konkrete sagsbehandler, og med det personale som vi samarbejder med i det daglige. Kommunikationen mellem de forskellige parter vil afhænge af den kommunikationsmetode som er valgt og iværksat på forhånd, og som anses som den mest optimale efter omstændighederne. 

 

Opfølgning på medarbejdersikkerheden

Der vil væreløbende opfølgning med sagsbehandler, ligesom der løbende vil være dialog mellem medarbejdere fra Center for Social Inklusion og de pædagogiske medarbejdere vi samarbejder med ude hos borgeren. Dokumentation og egentlige opfølgningsmøder vil ske efter aftale med sagsbehandler i den konkrete sag.

 

  • Sikkerhed på arbejde

  • Ro til at være der for borgeren

  • Rekruttering der matcher opgaven

  • Løbende dialog

  • Statusrapporter og opfølgning efter aftale