Kvalitetssikring

 

Hos Center for Social Inklusion er vi meget opmærksomme på kvaliteten af både den indsats vi yder,og den dokumentation der forlader virksomheden. Ved at holde os orienteret om ny faglig viden, nye teoretiske strømninger, og ved at forholde os til den feedback vi modtager fra myndighederne i samarbejdet, optimerer vi løbende vores kvalitet på begge fronter.

 

Indsats

For at sikre høj kvalitet i vores indsats rekrutterer vi fagligt stærke og personligt robuste medarbejdere, og sigter efter et bredt fagligt spektrum i vores medarbejdertrup. På den måde er vi med til at sikre at sparringen på tværs giver så mange relevante input som muligt. Vi videreuddanner jævnligt vores medarbejdere, så deres teoretiske viden hele tiden udvides og forbedres. Samtidig udfører vi supervision af vores medarbejdere med vores tilknyttede psykolog, således at der tages hånd om medarbejdernes robusthed og eventuelle udfordringer de møder i det daglige arbejde. Derudover har vi et tæt samarbejde med Aarhus Coaching (se menupunktet “Samarbejdspartnere“), som uddanner vores faste medarbejdere i systemisk coaching til brug i det daglige arbejde.

 

Dokumentation

Kvaliteten af vores dokumentation er helt essentiel, da denne både er med til at give sagsbehandlere et grundigt indblik i det arbejde vi udfører med borgeren, men især fordi dokumentationen ligger til grund for de beslutninger der tages om borgerens videre forløb. Hvis ikke vores dokumentation er god nok, vil der blive truffet forkerte beslutninger for borgeren, og det er selvsagt ikke acceptabelt. Derfor skal samtlige rapporter der afleveres til myndigheden læses igennem af en ledende medarbejder eller koordinator, som er godt bekendt med den konkrete sag, før de bliver fremsendt til den pågældende sagsbehandler.

Derudover tager vi også enkelte rapporter ud til brug i supervision af vores medarbejdere. Dette både for at ensrette rapporterne så meget som muligt, således at de bliver mere brugbare, men også for at journalisering og statusrapportering tydeligt bliver til en vigtig del af det daglige arbejde. Dette gør at vores statusrapporter giver et gennemgående billede af forløbet, og ikke kun medarbejderens ”her-og-nu” oplevelse af borgeren. Det giver et bedre beslutningsgrundlag for det videre arbejde.

Håndtering af nye sager

 

Når vi hos Center for Social Inklusion modtager en ny sag fra kommunen, tager vi udgangspunkt i de vurderinger og udredninger, som foreligger fra Kommunen. Hvis der ved sagsstart ikke foreligger en sådan, tilbyder Center for Social Inklusion naturligvis at lave denne – som udgangspunkt efter Voksenudredningsmetoden (VUM) eller ICS-modellen.

Der laves også en risikovurdering af borgeren i samarbejde med kommunen, så vi hos Center for Social Inklusion både kan matche den konkrete sag med den/de rette medarbejdere, samt for at vi kan tage de fornødne foranstaltninger i sagen.

For at vi hos Center for Social Inklusion kan håndtere sager på bedst mulig vis, er det vigtigt at overdragelsen af sagen bliver så gnidningsfri og fyldestgørende som muligt. Jo bedre vores samarbejde med myndigheden fungerer, jo bedre resultater kan vi levere for både borgeren og myndigheden. At samarbejdet fungerer er mindst lige så meget Center for Social Inklusion’s opgave som det er myndighedens.