Kvalitet & metode

 

Hos Center for Social Inklusion arbejder vi respektfuldt og professionelt med alle sager vi håndterer. Vores mål er at styrke den enkelte borger i så høj grad som muligt. Ved at udbygge borgernes kompetencer og understøtte deres ressourcer, sigter vi efter øget selvhjulpenhed, samtidig med at inklusion i samfundet omkring borgeren er i fokus.

Vores medarbejdertrup består af en bred vifte af fagprofessionelle og engagerede mennesker. Ved at rekruttere fagligt bredt får vi en bedre sparringsplatform at arbejde ud fra, hvor teoretisk og praktisk viden bliver delt og diskuteret. Vi matcher medarbejdere til konkrete opgaver i samarbejde med myndighederne, for at sikre så god kemi og dermed samarbejdsgrundlag som muligt. Med et særligt fokus på supervision og kompetenceudvikling sigter vi efter altid at have de fagligt dygtigste og personligt mest robuste medarbejdere på området.

Et godt samarbejde med myndigheden er helt essentielt for at vores arbejde med borgeren lykkedes. Vi vægter god kommunikation med både sagsbehandler og eventuelt andet fagpersonale højt, så vi til enhver tid er orienterede og enige om, hvad opgaven er. Vi mener at den gode dialog og et solidt samarbejde mellem os og myndigheden skaber en ro, som kommer borgeren til gavn. Systemet kan være kompliceret og frustrerende nok for borgeren som det er, så det er vigtigt for os, at mindske frem for at bidrage hertil.

Du kan her læse mere om vores kvalitetssikring og metode.

Vision og mission

 

Center for Social Inklusion har rødder i det socialpædagogiske arbejde, og hjælper udsatte borgere i hele landet. Vi har blandt vores medarbejdere  både socialrådgivere, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, samt psykologer med samlet over tyve års erfaring. Vi insiterer på og arbejder ud fra en stærk social ansvarsfølelse – både i forhold til de mennesker vi ansætter i virksomheden, samt de mennesker vi støtter i hverdagen.

Både for sikre en øget beskæftigelse og for at sende en del af vores honorar tilbage i cirkulation i samme kommune, forsøger vi at rekruttere vores kommende medarbejdere i kommunernes egne jobcentre. Vi mener at det er en bæredygtig måde at drive virksomhed på, når den private sektor kan samarbejde tværsektorielt med de kommunale forvaltninger både på kort og på længere sigt.

Center for Social Inklusion ønsker ikke at være konkurrent med kommunernes egne interne tilbud. Vi ønsker blot at være en faglig kompetent sparringspartner i de sager hvor borgerne har så massive udfordringer, at de kan være svære at rumme i de eksisterende tilbud.