Kontaktpersonsordninger efter SEL §52.3.6

 

Stabilitet, ro og støtte – vejen til en ny fremtid

Center for Social Inklusion tilbyder stabile kontaktpersonsordninger; både for unge under 18 år, og unge mellem 18 og 23 år i et efterværnsforløb, jf. SEL §76. Center for Social Inklusion beskæftiger sig her primært med unge med vidtgående sociale udfordringer, oftest med flere institutionsophold i bagagen. Målet med kontaktpersonen er at sikre, at unge der oplever konflikter og/eller voldsom disharmoni i hjemmet eller lokalområdet, får mulighed for et sceneskifte.

Med en kontaktpersonsordning tilbydes en fast og tiilidsfuld støtte til den unge, der giver tryghed og ro i en ellers kaotisk tilværelse. Kontaktpersonen fra Center for Social Inklusion er først og fremmest den unges faste klippe til brug i håndteringen af forskellige udfordringer i hverdagen, eller i overgangen til en anden verden. Vores medarbejdere brænder for deres borgere, og der er ingen som slukker telefonen kl. 16.00. Fleksibilitet, rummelighed og nærhed er nøgleordene – ikke fordi det står i metodehåndbogen, men fordi det er sådan vi er!

 

Personlig indsats med udgangspunkt i mål

Inden kontaktpersonsordningen påbegyndes, afholdes et møde med myndigheden, gerne med borgeren som deltager også. Her får vi et godt billede af, hvem borgeren er, og kan herefter på bedst mulig vis matche borgeren med den rette kontaktperson – herunder i forhold til personlighed, kultur og sprog.

Herefter aftales omfanget og indholdet af kontaktpersonsordningen med sagsbehandleren på sagen. Indsatsen tager undgangspunkt i den konkrete borger, og de indsatsformål- og mål der er fastlagt. I arbejdet med unge mennesker er det særlig vigtigt at være lyttende og forstående, og at være åben overfor den unges ønsker og drømme. Dette sikrer motivation og samarbejdsvilje hos den unge, og det er alt sammen med til at få fremtiden til at se lysere ud.

Kontaktperson

Vi sigter altid efter at intensiteten af indsatsen mindskes over tid. Det er særligt vigtigt i arbejdet med unge mennesker, som har et langt, og forhåbentligt selvstændigt liv foran sig. Hvis der tale om et efterværnstilbud vil fokus altid være ekstra skærpet mod at finde vejen mod en mindsket indsats, så den unge er klar til at klare sig selv ved sit 23. år. I tæt samarbejde med sagsbehandleren lægges der en plan for, hvordan vi på bedst mulig måde når i mål hermed.

 Opfølgning

I hele processen er fokus på den unge og hans/hendes fremtid. Opfølgningssamtaler med sagsbehandleren vil derfor være løbende, så udfordringer og fremskridt kan håndteres og gribes når de opstår. Derudover aftales og udarbejdes der statusrapporter efter aftale med sagsbehandleren, hvor mål, indsats og timetal evalueres. De mere formelle opfølgningsmøder aftales afholdt periodisk, men det er altid muligt for alle parter at indkalde til ekstra møder, hvis der er behov for det.

 

  • SEL §52.3.6
  • En fast klippe af støtte sig til
  • Hjælp til at fastholde fokus på fremtiden
  • Match af borger og kontaktperson baseret på personlighed og interesser
  • Mindske støtte over tid
  • Statusrapporter og opfølgning