Integrationsindsatser efter integrationslovens § 15A

Stabilitet, ro og støtte – vejen til en ny fremtid

Integration af borgere er en stor og vigtig opgave, og presset er sjældent set større end i dag. Center for Social Inklusion tilbyder kvalificeret støtte til integrationsopgaver i myndigheden, jf. Integrationslovens §15A. Vi tilbyder støtte til den sociale- og sundhedsmæssige udvikling, og til aktiviteter som styrker et aktivt medborgerskab, herunder beskæftigelsesrettede indsatser.

Målgruppen vil oftest være flygtninge med vidtgående sociale og psykiatriske udfordringer. Center for Social Inklusion råder over flere socialfagligt kvalificerede medarbejdere, der ligeledes har et indgående kendskab til integrationsteori og til mellemøstlig kulturforståelse og sprog.

Vi matcher medarbejderen til opgaven, således at der så vidt muligt tilkobles en medarbejder med forståelse for såvel borgerens sociale udfordringer som dennes baggrund og kultur. Med afsæt i borgerens samfundssyn arbejdes der målrettet for at hjælpe borgeren til at forstå den danske kontekst, og til at navigere i den danske kultur, så han/hun kan blive en aktiv medborger og en del af sit lokalsamfund.

 

Opfølgning

Statusrapporter aftales og udarbejdes efter aftale med sagsbehandleren, hvor mål, indsats og timetal evalueres. Opfølgningsmøder aftales afholdt periodisk, og indkaldes herudover efter behov. Omfanget af integrationsindsatsen skal gerne mindskes over tid, og i samarbejde med både myndigheden og borgeren evalueres og målrettes indsatsen løbende herefter.

  • Støtte til integrationsopgaver efter integrationslovens §15A

  • Afsæt i borgerens virkelighed og forståelse

  • Match af borger og kontaktperson baseret på baggrund og sprog

  • Mål om aktivt borgerskab og inklusion i lokalsamfundet

  • Statusrapporter og opfølgning