Hjemtagelsesprojekter

 

Skaber borgere som kan selv

Formålet med et hjemtagelsesprojekt er at flytte borgere til selvstændige boformer for at understøtte recovery-processen i kommunen. Det kan bl.a. være borgere på socialpsykiatriske døgninstitutioner, og borgere med behov for omfattende ekstern socialpædagogisk støtte. Hos Center for Social Inklusion har vi flere års erfaring med at støtte borgere igennem et hjemtagelsesprojekt. Ved at yde en passende støtte til borgeren vil han/hun hurtigt falde på plads i egen bolig. Og ved at fokusere på at opøve og udvikle på praktiske færdigheder, vil borgeren opleve, at kunne mere og mere selv, og støtten vil gradvist kunne reduceres.

Målgruppen for hjemtagelsesprojekter er borgere:

– I botilbud eller på vej til at flytte i botilbud

– Som er bevilliget SEL §107 og §108 (sidstnævnte hvis borgeren samtykker)

– Der er bevilliget omfattende socialpædagogisk støtte, jf. SEL §85

– Som har taget ophold på forsorgshjem, jf. SEL §110

– På kvindecentre, jf. SEL §109

– Der har en psykiatrisk lidelse og/eller er socialt udsatte

 

Opstart

Opstarten af et hjemtagelsesprojekt vil oftest være den mest kritiske periode for borgeren, med store omvæltninger og en ny dagligdag. Det er derfor vigtigt at overgangen sker så flydende som muligt for borgeren, og at alt er på plads inden borgeren flyttes. Opstarten af et hjemtagelsesprojekt hos os vil derfor oftest forløbe som følger:

1.
Sagsbehandler/teamleder vurderer om sagen er i målgruppen for hjemtagelse, og en aftale indgås med Center for Social Inklusion.

2.
Der indhentes samtykkeerklæringer fra borgeren, og sagsakter fremsendes til Center for Social Inklusion.

3.
Sagsbehandler og hjemtagelseskonsulent fra Center for Social Inklusion aflægger et besøg hos borgeren, hvor borgerens nuværende ønsker, behov og funktionsevne udredes. Disse dokumenteres af hjemtagelseskonsulenten fra Center for Social Inklusion.

4.
Konkrete mål aftales i samarbejde med borgeren og sagsbehandler, herunder praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv og netværk og sundhed.

5.
Rammer for kommunikation mellem borger, Center for Social Inklusion og myndigheden fastlægges og dokumenteres.

6.
Når alt er klarlagt flyttes borgeren i egen bolig med individuel tilrettelagt social indsats, jf. SEL §85. Den hyppigst anvendte metode i hjemtagelsesprojekterne er CTI (Critical Time Intervention).

7.
Sagsbehandler laver opfølgning efter 3 måneder (med mindre andet er aftalt). Center for Social Inklusion fremsender en status med udgangspunkt i de aftalte indsatsmål.