Familiebehandling efter SEL §52.3.3

En rummelig indsats

Center for Social Inklusion tilbyder familiebehandling efter SEL §52.3.3. Vi har en helhedsorienteret tilgang til denne type af opgaver, og arbejder fleksibelt med alle familiemedlemmer. Vores tid og ressourcer bruger vi der hvor vi tror det giver bedst mening lige nu. Vi tilpasser hele tiden vores arbejdsmetoder og fokus, efterhånden som dynamikken i familien ændrer sig.

  • Familiebehandling efter SEL §52.3.3

  • Skræddersyede løsninger

  • Fokus hvor behovet er

  • Tæt myndighedssamarbejde med statusrapporter og opfølgning

Familiebehandlingen er bygget op om nogle konkrete delmål, som tager sit afsæt i de fastlagte indsatsformål og -mål. Vi matcher en familiebehandler til den konkrete familie og deres problemstillinger, og går omstillingsparate til opgaven.

Hos Center for Social Inklusion har vi specialiserede familiebehandlere til rådighed, som vi kobler direkte på vores borgersager. Derudover kan vores psykolog også inddrages når der er behov herfor – enten direkte eller som sparringspartner for familiebehandleren.

 

Indholdet af familiebehandlingen

Indholdet af familiebehandlingen fastlægges i samarbejde med sagsbehandleren ud fra de indsatsformål og -mål der er for borgeren. Fokus vil blive lagt hvor behovet er størst, og kan både tage udgangspunkt i børnene og forældrene. Vi arbejder altid ud fra konkrete delmål. Familiebehandlingsforløb er ofte komplekse. Derfor låser vi os aldrig mere fast på delmålene end at fokus kan ændres hurtigt. På den måde fanger vi udfordringerne i opløbet, og griber motivation og åbninger når de opstår. Vi er af samme årsag i løbende kontakt med sagsbehandleren under hele forløbet. Indholdet og intensiteten af familiebehandlingen tages jævnligt op til revurdering og diskussion, hvor den bedste vej for familien som helhed evalueres.

 

Opfølgning

Ud over den løbende kontakt og opfølgning der er med sagsbehandleren, vil der også løbende være mere formelle opfølgninger på familiebehandlingen. Som opfølgning på familiebehandlingen udarbejder Center for Social Inklusion periodiske statusrapporter efter aftale med sagsbehandleren. Der kan her tages udgangspunkt i såvel myndighedens som Center for Social Inklusions skabeloner herfor. Derudover aftales der med sagsbehandleren opfølgningsmøder efter behov, så mål, indsats og timetal kan genvurderes.